Matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän kokeet

Syksyn 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään matematiikan kokeilla. Lyhyen oppimäärän kokeeseen oli ilmoittautunut yhteensä 5 766 kokelasta ja pitkän oppimäärän kokeeseen 3 157. Molemmat oppimäärät huomioiden noin 45 % ilmoittautumisista on kokeen uusintoja. Uusintojen osuus on kuitenkin laskussa ensimmäisen koronavuoden tasoon verrattuna.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.