Matematiikan ylioppilaskokeiden rakenteita muutetaan syksyn 2024 tutkinnosta alkaen

Ylioppilastutkintolautakunta muuttaa matematiikan ylioppilaskokeiden rakenteita. Keskeisin muutos on, että molempien oppimäärien kokeiden A-osan painoarvoa kasvatetaan ja siihen tulee valinnaisia tehtäviä. Lautakunta järjesti asiasta keväällä lausuntokierroksen, jossa valtaosa lausunnonantajista kannatti muutosta.

Katso lausunnot Lausuntopalvelussa

Pitkässä matematiikassa säilytetään B-osan jako B1- ja B2-osaan. Lyhyen matematiikan kokeessa on muutoksen jälkeen vain yksi B-osa, joka sisältää 12 ja 18 pisteen tehtäviä. Pitkässä matematiikassa erillinen B2-osa tarvitaan, jotta koe on jatkossakin riittävän erotteleva. Yhtenäinen B-osa mahdollistaa kokelaille osaamisen näyttämisen, vaikkei molempia laajempia, 18 pisteen tehtäviä pystyisi ratkaisemaan. Mahdollisuus valita joko kaksi 12 pisteen ja kaksi 18 pisteen tehtävää tai kolme 12 pisteen ja yksi 18 pisteen tehtävä antaa mahdollisuuden mielekkäisiin tehtäviin eritasoisille kokelaille.

Laajemmissa, 18 pisteen tehtävissä voidaan käsitellä suurempia kokonaisuuksia ja mitata aiempaa paremmin lukion laaja-alaisten tai oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien hallintaa. Nämä tehtävät eivät ole matemaattisesti hankalampia "jokeritehtäviä", vaan lyhyen matematiikan luonteen mukaisesti soveltamistaitoja mittaavia kokonaisuuksia. Ne voivat koostua esimerkiksi samaan aineistoon liittyvistä monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä. Lautakunta julkaisee myöhemmin esimerkkejä 18 pisteen tehtävistä.

Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan nuorten lukiokoulutuksen oppimäärän pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen mukaan. Ennen 1.8.2021 aloittaneilla opiskelijoilla näitä opintoja kutsutaan pakollisiksi ja valtakunnallisiksi syventäviksi kursseiksi. Kaikissa kokeiden osissa voi olla tehtäviä, joilla testataan kokelaan osaamista valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa. Kokeet pyritään laatimaan siten, että myös pakollisten opintojen erinomaisella osaamisella voi saada hyviä arvosanoja.

Matematiikan kokeiden rakenteisiin liittyvä määräysmuutos on julkaistu koekohtaisissa määräyksissä. Määräyksissä kokeiden rakenteet on kuvattu siten, että ne mahdollistavat sekä nykyiset että uudenmalliset kokeet. Uudet koerakenteet otetaan käyttöön syksyn 2024 tutkinnossa. Siihen asti kokeet järjestetään uusien määräysten, mutta vanhojen rakenteiden mukaisesti.

 

Taulukko: Matematiikan ylioppilaskokeiden rakenteet syksystä 2024 alkaen.
Pitkä matematiikkaTehtäviäKokelas vastaa 
A6 (12 p)5koejärjestelmän laskinohjelmia rajoitettu
B14 (12 p)3koejärjestelmän ohjelmat käytössä
B23 (12 p)2koejärjestelmän ohjelmat käytössä
Yhteensä1310 
Lyhyt matematiikkaTehtäviäKokelas vastaa 
A6 (12 p)5koejärjestelmän laskinohjelmia rajoitettu
B

3 (12 p)

2 (18 p)

4koejärjestelmän ohjelmat käytössä
Yhteensä 119