Saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koepäivä

Syksyn ylioppilastutkinto päättyy tänään saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeisiin. Kaksi kokelasta oli ilmoittautunut pohjoissaamen kokeeseen. Inarinsaamen ja koltansaamen kokeisiin ei ollut ilmoittautumisia.

Syksyn tutkinnossa järjestettiin 38 koetta eri aineissa ja oppimäärissä. Ilmoittautumisia kokeisiin oli noin 91 000.