Syksyn 2023 ylioppilastutkinnon koepäivät

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt syksyn 2023 ylioppilastutkinnon koepäivät. Syksyn 2023 ylioppilastutkinto järjestetään maanantain 11.9. ja keskiviikon 27.9. välisenä aikana. Koepäivät ovat nähtävillä lautakunnan verkkosivuilla.

Katso syksyn 2023 koepäivät

Koepäivien aikataulun laadinnassa otetaan huomioon muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, koejärjestelyiden toteuttaminen ja suurten kokeiden arvostelun vaatima aika. Koepäivien aikataulu vaikuttaa sekä tutkinnon tulosten valmistumisajankohtaan että lukioiden työskentelyaikatauluihin. Syksyn ylioppilastutkinnon tulosten tulee olla valmiina hyvissä ajoin marraskuussa, jotta kokelaat ehtivät ilmoittautua kevään ylioppilaskokeisiin ja tulokset saadaan myös opiskelijavalintapalveluiden käyttöön. Alustavaan ja lopulliseen arvosteluun on kuitenkin varattava riittävästi aikaa.

Laadukas arvostelu on vertailukelpoisten tutkintotulosten edellytys, ja tämä myös mahdollistaa tulosten hyödyntämisen opiskelijavalinnassa. Syksyn 2023 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille 9.11. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 10.11. alkaen. Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön. (Huom. Ajankohdat ovat alustavia ja muutokset niihin mahdollisia.) Syksyn ylioppilasjuhlia vietetään joulukuun alussa.  

Kevään 2020 tutkinnosta lähtien kokelasmäärältään suurimpien tutkintoaineiden kokeet on sijoitettu tutkintokauden alkupuolelle. Näin varmistetaan, että opettajien tekemään alustavaan arvosteluun ja osittain sen kanssa päällekkäin tapahtuvaan sensorointiin on käytettävissä kohtuullinen aika. Alustavan arvostelun määräajoissa otetaan huomioon, että joissakin lukioissa voi olla arvosteltavana suuri määrä kokelaita opettajaa kohden. Alustavan arvostelun loppuunsaattamisessa voidaan ottaa huomioon myös muita poikkeustilanteita tapauskohtaisesti.   

Syksyn 2018 tutkinnosta lähtien joitakin kokeita on sijoitettu peräkkäisille päiville. Kokeiden järjestäminen peräkkäisinä päivinä lyhentää tutkintokertaa ja helpottaa lukioiden käytännön järjestelyjä, kuten kokelasmääriltään suurten tutkintoverkkojen rakentamista. Peräkkäisinä päivinä järjestettävät kokeet vaikuttavat kuitenkin samalla kokelaiden palautumismahdollisuuksiin. Kokelaat suorittavat kokeita pääosin hajautetusti, jolloin tutkintoon kuuluvat neljä pakollista koetta ja kokelaan mahdollisesti valitsemat ylimääräiset kokeet suoritetaan 1–3 tutkintokerralla. Syksyisin yleensä yli 80 % kokelaista kirjoittaa 1–2 ainetta.   

Ennen kevättä 2022 tutkintonsa aloittaneet kokelaat sisällyttävät tutkintoonsa vähintään neljä pakollista koetta. Sen jälkeen aloittavien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa vähintään viisi koetta. Tämän lisäksi kaikki kokelaat voivat antaa lisänäyttöjä osaamisestaan lisäämällä tutkintoonsa muita kokeita haluamansa määrän.  

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa koepäivien aikataulujen toimivuutta ja vaikutusta ilmoittautumisiin.   

Lukiot tarvitsevat tiedon koepäivistä noin vuotta aikaisemmin. Tieto tarvitaan, jotta lukiot voisivat varata tarvitsemansa tilat ja jotta kokelaat voisivat suunnitella hyvissä ajoin, mitä aineita milläkin tutkintokerralla kirjoittavat.