Syksyn psykologian kokeen arvostelussa muutoksia

Psykologian syksyn 2022 kokeen arvostelua on korjattu Ylioppilastutkintolautakunnan itseoikaisuna. Itseoikaisulla tarkoitetaan viranomaisen menettelyä, jolla aiemmin tehtyä päätöstä korjataan ilman hakijan erillistä pyyntöä.

Kokeen jälkeen tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelyssä paljastui virhe lautakunnan keskitetysti arvostelemassa osatehtävässä 2.4. Virhe korjattiin oikaisuvaatimuksen tehneelle ja lisäksi itseoikaisuna kolmelle saman vastauksen jättäneelle kokelaalle. Korjauksen seurauksena kunkin kokelaan pistemäärä nousee kahdella pisteellä. Valitettavasti virhe ei ilmennyt lopullisen arvostelun aikana tehdyssä laadunvarmistuksessa, vaan kokelaille päätyi virheellisiä tuloksia.

Koesuorituksesta voi tarkastella arvosteluperusteiden mukaisia pisteitä tehtäväkohtaisesti.

Lautakunta on tiedottanut sähköpostitse niitä lukioita, joiden kokelaita pistemuutokset koskevat. Kokelaat saavat tiedon mahdollisista muutoksista omasta lukiostaan. Kokelaat näkevät päivitetyt tietonsa myös Oma Opintopolku -palvelusta. Lukiot voivat ladata päivitetyt tulosluettelot tutkintopalvelusta (koe.ylioppilastutkinto.fi) ja siirtää ne omaan kouluhallintojärjestelmäänsä.

Ylioppilastutkintolautakunta pahoittelee tapahtunutta virhettä. Lautakunta seuraa jatkuvasti sensoroinnin laatua ja kehittää laadunvarmistusprosessia. Lopullisen arvostelun yhdenmukaisuutta kehitetään sekä koko lautakunnan että kunkin ainejaoksen tasolla. Mahdollisuus oman koesuorituksen tarkastelemiseen ja oikaisuvaatimusprosessi ovat tärkeä osa kokelaiden oikeusturvaa.

Toimintaohjeet kokelaille, joita muutokset koskevat

Kokelaiden tulee seurata ensisijaisesti oman lukionsa sähköistä viestintää. Kokelaat voivat myös itse katsoa tietonsa Oma Opintopolku -palvelusta. Kirjautuminen vaatii pankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Ylioppilastutkintolautakunta ei anna kokelaskohtaisia piste- ja arvosanatietoja puhelimitse.

Myös itseoikaisuna korjatusta arvostelusta voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada tieto muuttuneesta arvostelusta. Kokelaan tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajan tulee tässä tapauksessa ottaa yhteyttä lautakuntaan (lautakunta@ylioppilastutkinto.fi).

Tieto muuttuneesta kokonaispistemäärästä on suomalaisten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten käytössä. Jos kokelas on hakenut opiskelupaikkaa, jossa tulokset otetaan huomioon ja jonka hakuaika on jo mennyt umpeen, hänen tulee olla yhteydessä oppilaitokseen ja varmistaa, miten tilanteessa tulee toimia.

 

Lisätietoa:

- Koesuoritukset nähtävillä Oma Opintopolku -palvelussa

- Kokelaiden yhteydenotot: oma lukio

- Mediayhteydenotot: pääsihteeri Tiina Tähkä, puhelin 0295 338 201