Syksyn ylioppilaiden määrä vakiintunut – tänä syksynä valmistuu noin 4300 uutta ylioppilasta

Mediatiedote, Helsinki 9.11.2023.

Syksyllä 2023 valmistuu noin 4 300 uutta ylioppilasta eli saman verran kuin syksyllä 2022. Ylioppilaita valmistuu vielä lisää, kun kokelaat saavat puuttuvat opintonsa suoritettua. Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen.

Piirroskuvassa neljä ylioppilasta lakit päässään.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Syksyn ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui 43 900 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 89 000. Eniten ilmoittautuneita oli englannin pitkän oppimäärän, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä biologian kokeisiin.  

Kaikki ylioppilastutkinnon hyväksytyt arvosanat kertovat siitä, että kokelas on omaksunut lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot.  

“Jokaisen hyväksytyn arvosanan ja suoritetun tutkinnon takana on paljon työtä. Nyt on aika nauttia ja olla ylpeä saavutuksestaan!”, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä onnittelee. 

Kolmessa tutkinnossa kahdeksan laudaturia 

Syksyn 2023 ylioppilaiden arvosanapistemäärältään paras tutkintotodistus on 62 pistettä, jonka sai yksi kokelas. Tutkinnossa oli kahdeksan laudaturia ja yksi eximia. Syksyllä valmistuu lisäksi kaksi muuta ylioppilasta, joiden tutkinnossa on kahdeksan laudaturia. Laudaturista saa 7 arvosanapistettä. 

Nykyisessä tutkintorakenteessa kokelas voi suorittaa samassa tutkintoaineessa useiden oppimäärien kokeita. Uudessa laskentatavassa arvosanapisteissä ja laudaturien määrässä otetaan huomioon jokaisesta tutkintoaineesta vain yksi oppimäärä. Kahdesta eri oppimäärästä saaduista arvosanoista huomioidaan parempi, paitsi englannin kokeessa, jossa laskennassa on mukana aina pitkän englannin suoritus. Tämän syksyn parhaisiin tutkintoihin uudella laskentatavalla ei ollut merkitystä; kaikissa kahdeksan laudaturia sisältäneissä tutkinnoissa jokainen arvosana oli eri oppiaineista. 

“Useiden oppimäärien samanaikainen suorittaminen voi yksittäiselle kokelaalle turvata ylioppilaaksi valmistumista. Harvalle kokelaalle se kuitenkaan on tarpeen, eikä lautakunta halua siihen rohkaista. Siksi laskentatapaa on muutettu”, kertoo pääsihteeri Tiina Tähkä. 

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä tuoreille ylioppilaille! 

Tutkinnon tulokset on toimitettu lukioille 9. marraskuuta 

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut syksyn tutkinnon tulokset lukioille torstaina 9.11.2023 klo 9.00 lautakunnan tutkintopalvelun kautta. Myös syksyn pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla. 

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista. 

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -palvelussa perjantaina 10.11.2023 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen. 

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön. 

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat lautakunnan verkkosivuilla. 

Lautakunta luovuttaa ylioppilaiden nimet tiedotusvälineille 16. marraskuuta 

Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä, jotka vaikuttavat ylioppilaaksi valmistumiseen, lukion on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saa luovuttaa. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §). 

Lautakunta luovuttaa ylioppilaiden nimet tiedotusvälineille pyynnöstä torstaina 16.11., pois lukien ne ylioppilaat, jotka ovat pyytäneet nimensä julkaisematta jättämistä määräaikaan mennessä. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä, että nimilistoja käytetään toimitukselliseen tarkoitukseen ja että pyytäjä edustaa tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvaviestin välityksellä torstaina 16.11. aamupäivän aikana. 

Syksyn tutkinnon tilastotietoa julkaistaan 9. marraskuuta alkaen 

Syksyn 2023 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa torstaina 9.11. aamupäivällä ja päivitettynä torstaina 16.11. 

Syksyn ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan torstaina 16.11. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen ovat samalla sivulla. 

Liitteet ja lisätietoa 

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. 

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi. 

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi. 

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi. 

Haluatko tiedotteet suoraan sähköpostiisi? Ilmoittaudu mediarekisteriin (rekisteriseloste): mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi.