Syksyn ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan 10. marraskuuta 

Lautakunta toimittaa syksyn 2022 tutkinnon tulokset lukioille tutkintopalvelun kautta torstaina 10.11.2022 klo 9.00. Syksyn pisterajat julkaistaan samaan aikaan lautakunnan verkkosivuilla. Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa perjantaina 11.11.2022 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen.  

Lisätietoa tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla. Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön. 

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisemisesta. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat lautakunnan verkkosivuilla

Ylioppilaiden nimien julkaiseminen 

Tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei julkaista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla tietosuojasyistä. Sekä lautakunnalla että lukiolla on kuitenkin oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu.

Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä, jotka vaikuttavat ylioppilaaksi valmistumiseen, on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saadaan julkaista. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §).  

Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä viimeistään 4. marraskuuta.  

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille torstaina 17.11. aamupäivällä niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole pyytäneet nimensä julkaisematta jättämistä. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä toimituksellinen tarkoitus ja että pyytäjä edustaa ko. tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvapostin välityksellä. 

Syksyn tutkinnon tilastotietoa julkaistaan 10.11. alkaen 

Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee torstaina 10.11. verkkosivuillaan lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan perustietoa syksyn 2022 tutkinnosta. Syksyn 2022 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa torstaina 10.11. aamupäivällä ja päivitettynä torstaina 17.11. Syksyn ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan torstaina 17.11. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja.  

Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen. Ylioppilaita valmistuu vielä lisää syksyn aikana, kun he saavat puuttuvat opintonsa suoritettua.   

Liitteet ja lisätietoa 

Syksyn 2022 pisterajat 
Tulokset ja koesuoritukset 
Oikaisuvaatimus 
Ylioppilastutkinnon tilastot 
Tiedot vertailulukujen laskemista varten 
Päivittyvä tiedotussivu: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen   
  
Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi 
Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi 
Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi 
Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi 
Haluatko lautakunnan tiedotteet suoraan sähköpostiisi? Ilmoittaudu mediarekisteriin: mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi