Toinen reaalikokeiden päivä

Syksyn 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään reaaliaineiden kokeilla (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia). Yhteensä 21 395 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin. Eniten ilmoittautumisia, 8 589, on biologian kokeeseen.

Noin puolet kokelaista ottaa tutkintoonsa kaksi reaalikoetta. Neljän tai useamman reaalikokeen suorittaminen on hyvin harvinaista.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Muutamassa lukiossa kokeiden aloitus viivästyi noin 30 minuuttia koetilan palvelimen ongelmien takia. Viivästykseen kulunut aika hyvitettiin kokelaille.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.