Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Syksyn 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään toisen kotimaisen kielen kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 8 471 kokelasta. Näistä 6 888 kokelasta oli ilmoittautunut ruotsin pitkän tai keskipitkän oppimäärän kokeeseen ja 1 583 vastaaviin suomen kielen kokeisiin.

Toisen kotimaisen kielen sisällyttämisessä ylioppilastutkintoon on selkeä ero suomenkielisten ja ruotsinkielisten oppilaitosten välillä. Suomenkielisistä lukioista valmistuneista ylioppilaista alle puolet sisällyttää ruotsin kielen kokeen tutkintoonsa, kun ruotsinkielisistä lukioista valmistuneista noin 85 % ottaa suomen kokeen osaksi tutkintoaan. 

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Muutamassa lukiossa oli noin puolen tunnin viivästyksiä koetilan palvelimien ongelmien takia. Viivästyksiin kulunut aika hyvitettiin kokelaille täysimääräisesti. 

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.