Uutiset

Tälle sivulle on koottu Ylioppilastutkintolautakunnan uutiset, mediatiedotteet ja tapahtumat.

Uusi ylioppilastutkintotodistus ja todistus hyväksytysti suoritetuista kokeista.
Tiedote

Uudet ylioppilastodistukset käyttöön 3. kesäkuuta – lue mikä muuttuu

Kevään 2023 ylioppilaat saavat paperisen ylioppilastutkintotodistuksen lisäksi myös digitaalisen todistuksen. Lue lisää aiheesta tammikuussa julkaistusta tiedotteesta. Tässä tiedotteessa…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan 16.5.

Lautakunta toimittaa kevään 2023 tutkinnon tulokset lukioille tutkintopalvelun kautta tiistaina 16.5.2023 klo 9.00. Kevään pisterajat julkaistaan samaan aikaan lautakunnan verkkosivuilla…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Lyhyen matematiikan kokeeseen 18 pisteen tehtäviä syksyn 2024 tutkinnosta alkaen

Lyhyen matematiikan kokeen A-osan painoarvoa nostetaan niin, että jatkossa siinä on kuusi tehtävää, joista valitaan viisi. B1- ja B2-osat yhdistetään yhdeksi B-osaksi, jossa on viisi…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koepäivä

Kevään 2023 ylioppilastutkinto päättyy tänään saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen. Viisi kokelasta on ilmoittautunut pohjoissaamen kokeeseen. Inarinsaamen ja koltansaamen…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Reaaliaineiden koepäivä: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Kokeiden ilmoittautumismäärät ovat vaihdelleet kymmenen vuoden aikana. Tänään suoritettavista kokeista terveystieto, yhteiskuntaoppi ja kemia ovat kuitenkin säilyneet…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Toisen kotimaisen kielen suorittamisessa on laskeva trendi. Vuonna 2008 ruotsin keskipitkän tai pitkän oppimäärän koe oli mukana noin 21 300 tutkinnossa, kun viime vuonna valmistuneista…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Reaaliaineiden koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Yleisimmät reaaliaineiden kokeet tutkinnossa ovat viimeisen kahden vuoden ajan olleet biologia, psykologia ja fysiikka. Niistä erityisesti biologian suorittaminen on lisääntynyt…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän kokeet

Yhä useampi kokelas suorittaa joko lyhyen tai pitkän matematiikan kokeen. Viime vuonna valmistuneista ylioppilaista vain noin 10 %:lla ei ole tutkinnossaan matematiikan koetta, kun vielä…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeiden koepäivä  

Yhteensä 22 123 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 810 kokelasta vähemmän kuin kevään 2022 kokeissa. Valtaosa, lähes 96 % ilmoittautumisista oli englannin kokeeseen…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeen koepäivä

Kirjoitustaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kirjallista ilmaisukykyä sekä taitoa kielentää ajatuksia ja hallita asiakokonaisuuksia. Tehtävänä on tuottaa pohtiva tai kantaa ottava teksti…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeet

Päivän kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa kokeen aloitus viivästyi koetilan verkon ongelmien takia. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen koepäivä

Ilmoittautumismäärät laskivat viime kevääseen verrattuna kaikissa muissa kokeissa paitsi ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeessa. Esimerkiksi suomi toisena kielenä ja kirjallisuus…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Palautekyselyt kevään 2023 tutkinnosta

Lautakunta on avannut kaksi palautekyselyä kevään 2023 tutkinnosta. Toinen kyselyistä on tarkoitettu kokelaille ja toinen kokeiden järjestämiseen osallistuneelle henkilökunnalle, esimerkiksi…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Arvostelupalveluun on tehty pieniä muutoksia

Arvostelupalveluun on tehty joitakin muutoksia. Muutosten johdosta arvostelupalvelun ulkonäkö ja toiminta poikkeavat hieman aikaisemmasta. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, eivätkä vaikuta…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Kevään ylioppilastutkinto alkaa 14.3. – ylioppilaat saavat todistuksensa ensimmäistä kertaa myös digitaalisena

Tiedote, Helsinki, 8.3.2023. Kokeiden uusintoihin ilmoittautumisten määrä on laskenut edelleen hieman viime keväästä. Hyväksytyn kokeen uusintaan on noin 22 800 ilmoittautumisista ja hylätyn…
Tiedote Lue lisää