Vanhat ylioppilaskokeet aineistoineen opettajien käytössä

Vanhat ylioppilaskokeet aineistoineen ovat nyt opettajien käytettävissä Ylioppilastutkintolautakunnan avaamassa Examina-palvelussa. Mukana ovat myös vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kuullun ymmärtämisen kokeiden äänitteet.

Examina-palvelun etusivu, jonka päässä neljä erilaista koetta.

Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushallitus ja tekijänoikeusjärjestöt Kopiosto ja Apfi ovat sopineet vanhojen ylioppilaskokeiden käytöstä opetuksessa. Examina-palvelu on osoitteessa www.examina.fi.

Ylioppilastutkintolautakunnalla on tekijänoikeuslain mukaan oikeus ottaa mitä vain julkistettuja teoksia osaksi ylioppilastutkinnon kokeita. Laki ei kuitenkaan mahdollista koetehtävien ja niiden yhteyteen liitetyn aineiston julkaisemista kokeen jälkeen esimerkiksi verkossa. Kokeiden ja niihin liitettyjen aineistojen julkaisemiseen ja myöhempään käyttöön tarvitaan tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden lupa. ”Tämän vuoksi Ylioppilastutkintolautakunta ei ole aikaisemmin julkaissut koetehtäviä verkossa, mikä on hankaloittanut varsinkin digitaalisten kokeiden tehtävien hyödyntämistä opetuksessa”, toteaa Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä.

”Yo-kokeisiin liitetään runsaasti erilaista tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, kuten valokuvia, kuvia taideteoksista, lehtiartikkeleita, otteita romaaneista ja tietokirjoista, runoja ja laulujen sanoituksia. Uusien digitaalisten kokeiden myötä liitteenä voi olla myös audiovisuaalista materiaalia. Tämän vuoksi kokeiden ja koetehtävien jakamiseen verkossa tarvitaan tekijöiden ja tekijänoikeudenhaltijoiden lupa. On ollut hienoa, että olemme pystyneet mahdollistamaan koetehtävien käytön opetuksessa tekijöiden ja tekijänoikeudenhaltijoiden luvalla”, kertoo lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela Kopiostosta. 

”Sopimuksen myötä lukioissa on nyt sujuvampaa hyödyntää vanhoja ylioppilaskokeita opetuksessa”, Tähkä iloitsee. ”Opettajat ja opiskelijat pystyvät tutustumaan autenttisiin kokeisiin aineistoineen ja saamaan käsityksen siitä, mitä heiltä odotetaan. Aikaisemmin lautakunta on julkaissut verkkosivuillaan ainoastaan kuvaukset koetehtävien hyvien vastausten piirteistä. Niistä ei vielä saa kokonaiskuvaa siitä, millaisia kokeiden sisältämät tehtävät ja aineistot ovat olleet. Tämä sopimus on pitkä ja odotettu askel eteenpäin asiassa.”

Examinassa uusimmat syksyn yo-kokeet aineistoineen

Examina on valtava vanhojen kokeiden lähde. Palvelussa on vanhoja yo-kokeita vuodesta 2006 lähtien. Mukana ovat lähes kaikki kokeisiin liitetyt mediat, kuten lehtiartikkelit, runot, tekstiotteet, valokuvat, videot ja kuullun ymmärtämisen äänitteet. Examinasta löytyvät myös tämän syksyn uusimmat kokeet aineistoineen. Kuunteluita ja vanhoja kokeita aineistoineen on lisätty palveluun syksyn aikana.

Examina-palvelussa opettaja voi katsoa tai ladata kokeita aineistoineen ja käyttää niitä opetuksessaan. Myöhemmin Examinaan on tarkoitus lisätä myös Abitti-käyttöön sopivat versiot kokonaisista ylioppilaskokeista. Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan ylläpitämä koejärjestelmä, jossa opettajat voivat järjestää digitaalisia kokeita opiskelijoille ja tuleville ylioppilaskokelaille.

Examina-palveluun tunnistaudutaan MPASSid-tunnistautumispalvelun avulla. Koulutuksen järjestäjän, esimerkiksi kunnan, tulee liittyä MPASSid-palveluun, minkä jälkeen opettajat pääsevät kirjautumaan palveluun omilla Wilma-, OpinSys- tai vastaavilla MPassid:n kanssa yhteensopivilla tunnuksilla. Lisätietoa MPASSid:sta ja siihen liittymisestä löytyy verkko-osoitteesta www.mpass.fi.

Lisätietoa:

Ylioppilastutkintolautakunta, pääsihteeri Tiina Tähkä, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi,  erityisasiantuntija Thomas Vikberg, thomas.vikberg@ylioppilastutkinto.fi

Kopiosto, lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, kirsi.salmela@kopiosto.fi

Ylioppilaslakki ja otteita paperisista kokeista.
Kuva: Ylioppilastutkintolautakunta.