Ylioppilastutkinnon koejärjestelmästä poistuu oheisohjelmia viimeistään kevään 2025 tutkinnon jälkeen

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmästä Abitista poistetaan oheisohjelmia niiden ylläpidon päättymisen takia.

Abitti-logo

Mittausdatan analysointiin käytettävän oheisohjelman Logger Pron ylläpito on päättynyt ohjelman toimittajan ilmoituksella 12.10.2023. Logger Pro poistetaan Abitista viimeistään kevään 2025 tutkinnon jälkeen, eikä sitä enää käytetä syksyn 2025 tutkinnossa. Ohjelman toimittajalla on oikeus pyytää ohjelman poistamista Abitista jo aiemmin. Ylioppilastutkintolautakunta neuvottelee ohjelmatoimittajien kanssa ratkaisuista, joilla Abitissa olisi mahdollisuus mittaustulosten käsittelyyn ja tulkitsemiseen. 

Laskinohjelmisto GeoGebraa ei jaella syksyn 2023 jälkeen Debian Linux-versioina, mikä estää Abitin GeoGebra-versioiden päivittämisen. GeoGebra 5 poistuu Abitista viimeistään kevään 2025 tutkinnon jälkeen, eikä ole enää käytössä syksyn 2025 tutkinnossa. Poistaminen ei koske GeoGebra 6 -laskinohjelmistoa. Se perustuu selainpohjaiseen versioon, joka on käytettävissä ylioppilastutkinnon tulevaisuuden koejärjestelmässä Abitti 2:ssa.

Abitin oheisohjelmien tulee olla sellaisia, että kokelaat pystyvät tutustumaan niihin koejärjestelmän ulkopuolella. Oheisohjelmia poistetaan Abitista, kun niiden ylläpito päättyy tai niiden toimittaja irtisanoo Ylioppilastutkintolautakunnan kanssa solmitun jakelusopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on vähintään kolme kuukautta, jotta lautakunta voi tiedottaa kokelaita muutoksista ohjelmistovalikoimassa ennen koetta. Ylläpidon päättyminen merkitsee, ettei ohjelman toimivuudesta ole enää varmuutta.