Ylioppilastutkintorekisterissä korjattu virheellisiä valmistumistietoja

Ylioppilastutkintolautakunta on havainnut virheitä vuosien 1995–2008 suoritustiedoissa ja korjannut ne. Virheiden takia joillekin ylioppilaaksi valmistuneille ei ollut asetettu ylioppilastutkinnon valmistumispäivämäärää, vaikka he olivat suorittaneet tutkinnon. Virhe koski 456 henkilöä.

Virheet löydettiin yksittäisen ilmoituksen perusteella, minkä seurauksena aloitettiin vastaavien virheiden selvittäminen. Selvityksessä verrattiin digitaalisen ylioppilastutkintorekisterin tietoja vanhoihin tulosluetteloihin ja lukioiden lähettämiin tietoihin sekä perehdyttiin aiemmin käytössä olleisiin rekisteritoteutuksien tietomalleihin. Virheistä suurin osa on syntynyt vuoden 2006 tietojärjestelmävaihdossa. Syksyllä 2005 valmistuneiden ja keväällä 2006 korottamaan tulleiden henkilöiden tiedot eivät olleet siirtyneet oikein vanhasta tietojärjestelmästä uuteen järjestelmään. Osa virheistä on syntynyt tutkinnon valmistumisen merkitsemisessä ylioppilastutkintorekisteriin käsin sellaisissa tilanteissa, joissa tutkintoon vaadittavat opinnot valmistuivat kokeiden suorittamisen jälkeen.

Ylioppilastutkintorekisterin tiedot ovat korkeakoulujen opiskelijavalinnan käytettävissä. Ylioppilaaksi valmistuneille on annettu valmistumisen yhteydessä paperinen todistus, jolla voi opiskelijavalinnan yhteydessä todistaa olevansa ylioppilas. Siinä tapauksessa, että virheellinen tieto on vaikuttanut opiskelijaksi valitsemiseen, on henkilöllä ollut mahdollista pyytää oikaisua oppilaitoksen valintapäätökseen.

Ylioppilastutkintolautakunta on sitoutunut oikaisemaan käsittelemissään henkilötiedoissa havaitsemansa virheen. Ylioppilastutkintolautakunta on tiedottanut asianosaisia virheistä Digi- ja väestötietovirastolta saatujen osoitetietojen perusteella.

Ylioppilastutkinnon suoritustiedot vuodesta 1990 eteenpäin voi tarkistaa tunnistautumalla Oma Opintopolun Omat opintosuoritukseni -palveluun: https://opintopolku.fi/koski/omattiedot. Jos tiedoissasi on virheitä, ole yhteydessä lautakuntaan sähköpostitse lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkintolautakunta pahoittelee ylioppilastutkintorekisterissä olleita virheellisiä tietoja. 

Yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi 
 
Haastattelut: