Ansökningar och blanketter

Ansökningar och utlåtanden upprättas i webbtjänsten och skickas av rektor till nämnden via tjänsten.

 

Inloggningen i e-tjänsten sker med stark autentisering (bankkoder eller mobilcertifikat).

Instruktioner till examinander som inte kan delta i ett studentexamensprov på grund av sjukdomsfall eller av något annat skäl

Ansökningar och anvisningar i e-tjänsten

 • anmälan om examinander som inte uppfyller kraven på deltagande
 • anmälan om störning under prov
 • anmälan om innefattande av prov i examen
 • ansökan om tillstånd till anmälan efter utsatt tid
 • ansökan om ändring av anmälningsuppgifter
 • ansökan om annullering av anmälan
 • läs- och skrivsvårigheter
 • bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk
  som modersmål
 • sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation  

Anvisningar angående användandet av e-tjänsten

I nämndens föreskrifter och anvisningar framgår bl.a. hur sjukdom, funktionshinder och synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål kan på ansökan beaktas i studentexamen.

 

Längtar du efter hjälp? Kontakta stödet

e-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

telefon: 0295 338 230