Beskrivningar av goda svar

De preliminära beskrivningarna av goda svar publiceras på nämndens webbplats på provdagen tidigast kl. 17.15.

De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar publiceras på nämndens webbplats samtidigt som nämnden publicerar examensresultaten.

Frågor och respons gällande innehållet i proven eller i beskrivningarna av goda svar per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

OBS! Beskrivningarna av goda svar för examen våren 2022 och tidigare ska uppdateras inom kort.