Beskrivningar av goda svar våren 2013 - våren 2019

Innan studentexamen hösten 2019 publicerade Studentexamensnämnden inte separat några slutliga beskrivningar av goda svar i samband med publiceringen av resultaten. De beskrivningar av goda svar som publicerades på provdagen motsvarar närmast de nuvarande preliminära beskrivningarna av goda svar. De preliminära beskrivningarna av goda svar utgör en riktgivande beskrivning av de förväntade svaren på uppgifterna i provet. De är i första hand ämnade som stöd för den preliminära bedömningen. De preliminära beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer i ett godkänt svar.

Dokumenten är i pdf-format så som de var då de ursprungligen publicerades. Notera att länkar i dokumenten inte nödvändigtvis fungerar längre.

Realämnen

Biologi

Livsåskådningskunskap

Filosofi

Fysik

Historia

Kemi

Geografi

Psykologi

Hälsokunskap

Religion, evangelisk-luthersk

Religion, ortodox

Samhällslära

Matematik

Matematik, lång lärokurs

Matematik, kort lärokurs

Främmande språk

Engelska, lång lärokurs

Engelska, kort lärokurs

Spanska, lång lärokurs

Spanska, kort lärokurs

Franska, lång lärokurs

Franska, kort lärokurs

Tyska, lång lärokurs

Tyska, kort lärokurs

Ryska, lång lärokurs

Ryska, kort lärokurs

Italienska, kort lärokurs

Portugisiska, kort lärokurs

Latin, utvidgad kort lärokurs

Latin, kort lärokurs

Nordsamiska, kort lärokurs

 

Enaresamiska, kort lärokurs

 

Skoltsamiska, kort lärokurs

 

Det andra inhemska språket

Finska, lång lärokurs

Finska, medellång lärokurs

Modersmål och litteratur

Modersmål och litteratur, svenska, provet i läskompetens

Svenska som andra språk och litteratur

Beskrivning av goda svar sammanställs inte för provet i skrivkompetens i modersmål och litteratur eller för provet i modermål och litteratur på samiska. Bedömningskriterierna har beskrivits i Studentexamensnämndens föreskrifter för provet i modersmål och litteratur.