Beskrivningar av goda svar våren 2022

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer i ett godkänt svar.

Informationen om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Frågor och respons gällande innehållet i proven eller i beskrivningarna av goda svar skickas per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

ti 15.3.2022 Modersmål och litteratur

to 17.3.2022 Främmande språk, kort lärokurs

fre 18.3.2022 Modersmål och litteratur

  • Modersmålet, svenska, provet i skrivkompetens (publiceras ej)

mån 21.3.2022 Främmande språk, lång lärokurs

ons 23.3.2022 Matematik

fre 25.3.2022 Realämnen

mån 28.3.2022 Det andra inhemska språket, finska

ons 30.3.2022 Realämnen

fre 1.4.2022 Modersmål och litteratur (samiska)

  • Nordsamiska, (publiceras ej)
  • Enaresamiska, (publiceras ej)
  • Skoltsamiska, (publiceras ej)