Beskrivningar av goda svar våren 2023

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer i ett godkänt svar.

Informationen om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Frågor och respons gällande innehållet i proven eller i beskrivningarna av goda svar skickas per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

tis 14.3.2023 Modersmål och litteratur

tor 16.3.2023 Främmande språk, kort lärokurs

fre 17.3.2023 Modersmål och litteratur

  • Modersmål, svenska, skrivkompetens (publiceras ej)

mån 20.3.2023 Främmande språk, lång lärokurs

ons 22.3.2023 Matematik

fre 24.3.2023 Realämnen

mån 27.3.2023 Det andra inhemska språket

ons 29.3.2023 Realämnen

fre 31.3.2023 Modersmål och litteratur (samiska)

  • Nordsamiska, (publiceras ej)
  • Enaresamiska, (publiceras ej)
  • Skoltsamiska, (publiceras ej)