Beskrivningar av goda svar hösten 2019-våren 2021

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer i ett godkänt svar.

Informationen om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Frågor och respons gällande innehållet i proven eller i beskrivningarna av goda svar skickas per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Dokumenten är i pdf-format. Notera att länkar i dokumenten inte nödvändigtvis fungerar längre.

Realämnen

Biologi

Filosofi

Fysik

Geografi

Historia

Hälsokunskap

Kemi

Livsåskådningskunskap

Psykologi

Religion, evangelisk-luthersk

Religion, ortodox

Samhällslära

Matematik

Matematik, lång lärokurs

Matematik, kort lärokurs

Främmande språk

Engelska, lång lärokurs

Engelska, kort lärokurs

Franska, lång lärokurs

Franska, kort lärokurs

Ryska, lång lärokurs

Ryska, kort lärokurs

Spanska, lång lärokurs

Spanska, kort lärokurs

Tyska, lång lärokurs

Tyska, kort lärokurs

Italienska, kort lärokurs

Portugisiska, kort lärokurs

Latin, utvidgad kort lärokurs

Latin, kort lärokurs

Nordsamiska, kort lärokurs

 • Våren 2021
 • Hösten 2020
 • Våren 2020
 • Hösten 2019

Enaresamiska, kort lärokurs

 • Våren 2021
 • Hösten 2020
 • Våren 2020
 • Hösten 2019

Skoltsamiska, kort lärokurs

 • Våren 2021
 • Hösten 2020
 • Våren 2020
 • Hösten 2019

Det andra inhemska språket

Finska, lång lärokurs

Finska, medellång lärokurs

Modersmål och litteratur

Modersmål och litteratur, svenska, läskompetens

Svenska som andraspråk och litteratur

Beskrivning av goda svar sammanställs inte för provet i skrivkompetens i modersmål och litteratur eller för provet i modermål och litteratur på samiska. Bedömningskriterierna har beskrivits i Studentexamensnämndens föreskrifter för provet i modersmål och litteratur.