Beskrivningar av goda svar hösten 2022

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer i ett godkänt svar.

Uppgiften om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Frågor och respons gällande innehållet i proven eller i beskrivningarna av goda svar per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

mån 12.9.2022 Modersmål och litteratur

ons 14.9.2022 Realämnen

fre 16.9.2022 Främmande språk, lång lärokurs

mån 19.9.2022 Det andra inhemska språket

tis 20.9.2022 Matematik

tor 22.9.2022 Realämnen

fre 23.3.2022 Modersmål och litteratur

mån 26.9.2022 Främmande språk, kort lärokurs

ons 28.9.2022 Modersmål och litteratur (samiska)

  • Nordsamiska (publiceras ej)
  • Enaresamiska (publiceras ej)
  • Skoltsamiska (publiceras ej)