Slutgiltiga beskrivningar av goda svar våren 2024

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer i ett godkänt svar.

Uppgiften om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Frågor och respons gällande innehållet i proven eller i beskrivningarna av goda svar per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

  

tis 12.3.2024 Modersmål och litteratur

tors 14.3.2024 Främmande språk, kort lärokurs

fre 15.3.2024 Modersmål och litteratur

  • Modersmål, svenska, skrivkompetens (publiceras ej)

mån 18.3.2024 Främmande språk, lång lärokurs

ons 20.3.2024 Matematik

fre 22.3.2024 Realämnen

mån 25.3.2024 Det andra inhemska språket

ons 27.3.2024 Realämnen

ons 3.4.2024 Modersmål och litteratur (samiska)

  • Nordsamiska (publiceras ej)
  • Enaresamiska (publiceras ej)
  • Skoltsamiska (publiceras ej)