Slutgiltiga beskrivningar av goda svar hösten 2023

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer i ett godkänt svar. 

Uppgiften om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen. 

Frågor och respons gällande innehållet i proven eller i beskrivningarna av goda svar skicckas per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

mån 11.9.2023 Modersmål och litteratur

ons 13.9.2023 Realämnen

fre 15.9.2023 Främmande språk, lång lärokurs

mån 18.9.2023 Det andra inhemska språket

tis 19.9.2023 Matematik

tor 21.9.2023 Realämnen

fre 22.9.2023 Modersmål och litteratur

mån 25.9.2023 Främmande språk, kort lärokurs

ons 27.9.2023 Modersmål och litteratur (samiska)

  • Nordsamiska (publiceras ej)
  • Enaresamiska (publiceras ej)
  • Skoltsamiska (publiceras ej)