Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Hyvän vastauksen piirteet

Kevään 2013 tutkinnosta alkaen ylioppilastutkintolautakunta on julkaissut luonnehdinnan kunkin kokeen tehtävien hyvän vastauksen piirteistä. Kevään 2014 tutkinnosta alkaen ylioppilastutkintolautakunta julkaisee matematiikan kokeen osalta alustavat pisteytysohjeet osana hyvän vastauksen piirteitä. Luonnehdinnat julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla koepäivänä aikaisintaan klo 17:15.

Hyvän vastauksen piirteet SYKSY 2018

Luonnehdinnat eivät sido lautakunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa arvostelua koskeviin tiedusteluihin vasta sen jälkeen, kun sensoreiden arvostelutyö on päättynyt ja tulokset on lähetetty lukioihin. Viranomaistoiminnan julkisuutta koskevan lain (621/1999) mukaan sensorin henkilötiedot ovat salaisia arvostelutyön aikana. Näin turvataan sensoreiden oikeus häiriöttömään ja puolueettomaan työskentelyyn.

PALAUTELOMAKE

Tulosten saavuttua lukioihin aineen opettaja tai rehtori voi tiedustella ylioppilastutkintolautakunnan sensorilta arvostelun perusteita ja välittää tiedon kokelaalle. Sensorin yhteystiedot saa lautakunnan kansliasta soittamalla numeroon 0295 338 200.

Kokelas itse voi tiedustella perusteita sensorilta kevään tutkinnon osalta 20.6. alkaen ja syksyn tutkinnon osalta 20.12. alkaen.

Ylioppilastutkintolautakunta ei julkaise koetehtäviä tekijänoikeudellisista syistä.

Aikaisempien tutkintokertojen hyvän vastauksen piirteet