Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Hyvän vastauksen piirteet

Alustavat hyvän vastauksen piirteet julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla koepäivänä aikaisintaan klo 17:15.

Lopulliset hyvän vastauksen piirteet julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla tutkintotulosten julkistamisen yhteydessä.

 

Hyvän vastauksen piirteet KEVÄT 2023

Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

Lautakunnan kanslia ei anna sensorin yhteystietoja koesuoritusten arvostelua koskevia tiedusteluja varten. Jos rehtori epäilee jonkin tuloksen olevan virheellinen, hänen tulee ottaa mahdollisimman pian tulosten julkaisemisen jälkeen yhteyttä lautakunnan kansliaan asian tarkistamiseksi.

Asiakirjat, joista ilmenee Ylioppilastutkintolautakunnan määräämien arvostelijoiden arvostelutehtäviä koskeva koulukohtainen työnjako, ovat salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja, kunnes on kulunut vuosi kyseisestä tutkintokerrasta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 §, 1 mom. kohta 30). Lautakunta ei luovuta tietoa sensorin henkilöllisyydestä ennen kuin tutkintokerran arvostelun päättymisestä on kulunut vuosi.

Ylioppilastutkintolautakunta ei julkaise koetehtäviä tekijänoikeudellisista syistä.

Aikaisempien tutkintokertojen hyvän vastauksen piirteet