Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koepäivä

Syksyn 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeilla. Lisäksi kirjoitettiin suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet. Saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet järjestetään ensi viikon keskiviikkona.

Kaksi Apollo-hahmoa, ylioppilaslakit ja lyyra.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Päivän kokeisiin oli ilmoittautunut 9 383 kokelasta, joista 7 901 suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen ja 680 ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen. Suomi toisena kielenä -kokeen ilmoittautumismäärät ovat kääntyneet pieneen laskuun. Vuositasolla laskua viime vuoteen on noin 5 %.  

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli lyhyitä katkoksia koetilan verkon ja palvelimen ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. 

Syksyn tutkinto alkaa -lehdistötiedote