Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeen koepäivä

Kevään 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeilla. Yhteensä 30 300 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 383 kokelasta vähemmän kuin kevään 2022 kokeissa. Suomen äidinkielen kokeeseen ilmoittautuneita on 28 146 ja ruotsin äidinkielen kokeeseen 2 154. 

Kirjoitustaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kirjallista ilmaisukykyä sekä taitoa kielentää ajatuksia ja hallita asiakokonaisuuksia. Tehtävänä on tuottaa pohtiva tai kantaa ottava teksti aineistojen avulla. 

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli pieniä viivästyksiä koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti. 

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.