Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

Studentexamen våren 2023 fortsatte idag med läskompetensprovet i modersmål och litteratur på svenska och finska. Sammanlagt 30 300 examinander hade anmält sig till dagens prov, vilket är 383 examinander färre än för ett år sedan. 2 154 examinander har anmält sig till modersmålsprovet i svenska och 28 146 till modersmålsprovet i finska.

I provet i skrivkompetens bedöms examinandens skriftliga uttrycksförmåga och förmågan att klä tankar i ord och hantera tematiska helheter. I provet ska examinanden med hjälp av material skriva en text som är diskuterande eller ställningstagande. 

Proven har huvudsakligen gått lugnt. I några gymnasier förekom korta avbrott på grund av problem med provlokalens servrar. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.