11.9.2023

Äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen koepäivä

Syksyn 2023 ylioppilastutkinto alkoi tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Yhteensä 8 581 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 476 vähemmän kuin syksyn 2022 kokeissa. Valtaosa eli 7 901 ilmoittautumisista oli suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen. Sekä suomen että ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kokeiden ilmoittautumisista noin puolet on kokeen uusintoja. 

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli pieniä viivästyksiä koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti.  Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.