Arvostelupalveluun on tehty pieniä muutoksia

Arvostelupalveluun on tehty joitakin muutoksia. Muutosten johdosta arvostelupalvelun ulkonäkö ja toiminta poikkeavat hieman aikaisemmasta. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, eivätkä vaikuta merkittävästi arvostelun tekemiseen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa lukio voi olla yhteydessä Abitti-tukeen.

Arvostelupalvelun päivitetty ohje