Små ändringar har gjorts i bedömningstjänsten

Vissa ändringar har gjorts i bedömningstjänsten. På grund av detta kan bedömningstjänstens utseende och funktion skilja sig något från tidigare. Ändringarna är dock små och påverkar inte bedömningen märkbart. Gymnasiet kan kontakta Abitti-stödet vid eventuella problem.

Bedömningstjänstens uppdaterat anvisningar