Matti Lattu, Mikko Salmi

Tikkuja ei tule ikävä – Abitti2025-työpajoissa tarkennettiin koejärjestelmän suuntaa 

Abitti-koejärjestelmän kehitystyötä pohjustettiin kevään aikana järjestetyissä työpajoissa. Lukioiden henkilökunta ja muut asiantuntijat toivat esiin asiantuntemustaan ja näkemyksiään yhteensä 13 työpajassa maalis–toukokuussa.

Abitti-logo

Työpajojen keskeisimpiä nostoja olivat ilo USB-tikuista luopumisesta, huoli riittävästä siirtymäajasta uudistetun koejärjestelmän opetteluun ja erityisesti matemaattis–luonnontieteellisissä aineissa käytettävien ohjelmistojen tulevaisuus. 

USB-tikuista luopumisesta hyötyvät kaikki. Niitä eivät jää kaipaamaan kokelaat, lukioiden henkilökunta, eikä Ylioppilastutkintolautakunta. Tikkujen kirjoittaminen ja logistiikka on työlästä ja kokeen käynnistäminen tikulta hankalaa. 

Kysymys riittävästä siirtymäajasta on suhteellinen: yhdelle riittää puoli vuotta, toiselle kolme. Joka tapauksessa uutta Abittia ei oteta käyttöön ylioppilaskokeissa ilman, että sekä lukioiden henkilökunta että opiskelijat ovat saaneet tutustua koejärjestelmään ja harjoitella sen käyttöä kurssikokeissa. Jos uudistuksen rahoitus varmistuisi vuonna 2023, voisi ensimmäinen versio uudistetusta Abitista olla harjoittelukäytössä lukioissa vuonna 2025. Ylioppilaskokeiden vuoro on joskus sen jälkeen. Tarkempi aikataulu selviää, kun pääsemme kiinni kehitystyöhön.  

Ohjelmistojen osalta tilanne on jo nyt se, että monen ohjelmistotoimittajan päätuote on selainpohjainen sovellus – eli juuri se suunta, mihin Abittikin on menossa. Vielä on epäselvää, mitkä ohjelmistot lopulta päätyvät uudistettuun koejärjestelmään. Se riippuu ennen kaikkea sovellustoimittajista. 
Kun sovellukset ja niiden sijoittelu Abitissa nähdään joskus vuoden 2025 jälkeen, on aika miettiä kuinka pitkää totutteluaikaa opiskelijat tarvitsevat. Ylioppilaskokeeseen ei haluta yllätyksiä, mutta pitkä siirtymäaika kuormittaa sekin lukioita. Sehän tarkoittaa, että lukioiden on tarjottava opiskelijoille sekä nykyistä että uutta Abittia. 

Työpajoissa selkeytettiin myös kuvaa siitä, mistä uudistuksessa on kyse ja mistä ei. Abitti2025 keskittyy helpottamaan ylioppilaskokeiden järjestämistä ja takaamaan sen, että koejärjestelmä toimii yleisimmin käytetyissä laiteympäristössä. Käyttäjälle näkyvin muutos on tikkujen poistuminen ja siirtyminen selainpohjaiseen Abitti-koesovellukseen. Esimerkiksi kokeiden sisältöön tai rakenteisiin uudistus ei vaikuta.  

Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille! Abitti2025-selvitystyö jatkuu koko vuoden, ja selvitys jätetään lausuntokierrokselle joulukuussa. Seuraa sivua ylioppilastutkinto.fi/abitti2025, niin pysyt kyydissä mukana.