Matti Lattu, Mikko Salmi

Inga tråkiga minnespinnar – Abitti2025-workshopparna preciserade provsystemets riktning

Arbetet med att utveckla provsystemet Abitti förbereddes under våren med workshoppar. Gymnasiernas personal och andra experter visade upp sin sakkunskap och gav synpunkter under sammanlagt 13 workshoppar mars–maj.

Abitti-loggan

De viktigaste punkterna som lyftes fram under workshopparna var glädjen över att avstå från USB-minnen, oron över en tillräcklig övergångsperiod för att lära sig det förnyade provsystemet och i synnerhet framtiden för de program som används i matematisk-naturvetenskapliga ämnen.

Alla drar nytta av att avstå från USB-minnen. Dem kommer inte examinanderna, inte gymnasiernas personal eller Studentexamensnämnden att sakna. Logistiken bakom och att skriva minnespinnarna är arbetsdrygt och dessutom är det krångligt att starta provet från minnespinnen.

Frågan om en tillräcklig övergångsperiod är relativ: för en räcker det med ett halvt år, för den andra tre. I vilket fall som helst tas inte nya Abitti i bruk i studentexamensproven utan att både gymnasiets personal och de studerande har fått bekanta sig med provsystemet och öva på att använda det i kursproven. Om finansieringen av reformen säkerställs 2023 kan en första version av förnyade Abitti övningsanvändas i gymnasierna 2025. Studentexamen står i tur någon gång efter det. En mer specifik tidtabell blir klar när vi kommer igång med själva utvecklingsarbetet.

För programvarans del är situationen redan nu den att många programleverantörers huvudprodukt är en webbläsarbaserad applikation - det vill säga just den riktningen som Abitti är på väg at ta. Det är fortfarande oklart vilka program som slutligen kommer att bli en del av det förnyade testsystemet. Det beror framför allt på programleverantörerna.

När man någon gång efter 2025 ser applikationerna och deras placering i Abitti är det dags att fundera på hur lång vänjningstid de studerande behöver. Man vill inte ha överraskningar i studentexamensprovet, men en lång övergångsperiod belastar gymnasierna även den. Det innebär att gymnasierna måste erbjuda de studerande både den nuvarande och den nya Abitti.

Vad reformen handlar om och vad inte blev också klarare under workshopparna. Abitti2025 fokuserar på att göra det lättare att ordna studentexamensprov och att garantera att provsystemet fungerar i den mest använda apparatmiljön. Den synligaste ändringen för användaren är att minnespinnen försvinner och att man övergår till den webbläsarbaserade Abitti-provapplikationen. Reformen påverkar till exempel inte provens innehåll eller struktur.

Tack till alla som deltog i workshopparna! Utredningsarbetet Abitti2025 fortsätter hela året och utredningen lämnas på remiss i december. Följ sidan ylioppilastutkinto.fi/sv/abitti2025 så hänger du med.

Du kan titta på vad Abitti2025 handlar om också på den här videon (tyvärr endast på finska):