Fysiikan kokeen hyvän vastauksen piirteitä korjattu – oikaisuvaatimusaika pitenee

Fysiikan kokeen hyvän vastauksen piirteitä on korjattu osatehtävien 2.3, 5.2 ja 5.3 sekä tehtävän 4 osalta. Korjatut hyvän vastauksen piirteet on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla.

Korjausten johdosta oikaisuvaatimusten jättämisen määräaika pitenee kaikkien kokeiden osalta. Oikaisuvaatimuksia voi jättää kokelaiden asiointipalvelussa 30.5.2024 asti.  

Katso lopulliset hyvän vastauksen piirteet