Beskrivningarna av goda svar för provet i fysik har korrigerats – tidsfristen för begäran om omprövning förlängs

Beskrivningen av goda svar för provet i fysik har korrigerats för deluppgifterna 2.3, 5.3 och 5.3 samt för uppgift 4. De korrigerade beskrivningarna för goda svar har publicerats på nämndens webbplats.

Till följd av korrigeringarna förlängs tidsfristen för begäran om omprövning för alla prov. Begäran om omprövning kan göras i examinandernas webbtjänst fram till 30.5.2024.