Kemian kokeen lopullisia hyvän vastauksen piirteitä korjattu

Kevään tutkinnon kemian kokeen tehtävän 9.3 lopullisia hyvän vastauksen piirteitä (HVP) on korjattu. Verkkosivuilla aiemmin julkaistuissa lopullisissa hyvän vastauksen piirteissä oli virheellinen virke, joka poikkesi sensorien arvostelussa käytössä olleista hyvän vastauksen piirteistä.

Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Korjauksella ei ole ollut vaikutusta tehtävän arvosteluun. Sensorit ovat arvostelleet tehtävän nyt korjattujen hyvän vastauksen piirteiden mukaisesti. Korjatut hyvän vastauksen piirteet on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla tiistaina 4.6. 

Mikäli kokelas haluaa jättää HVP-korjauksen seurauksena oikaisuvaatimuksen kemian kokeen tehtävään 9.3, tulee vaatimus tehdä viimeistään 18.6.2024. Oikaisuvaatimus jätetään poikkeuksellisesti sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Lautakunta lähettää kokelaalle paluupostissa ohjeet oikaisuvaatimuksen maksamista varten. Jos oikaisuvaatimus sisältää salassa pidettäviä tietoja, voi lautakunnasta pyytä ohjeet turvaviestin lähettämiseen. 

Muihin tehtäviin tai kokeisiin ei voi enää jättää oikaisuvaatimuksia.