Beskrivningen av goda svar för provet i kemi har korrigerats

De slutliga beskrivingarna av goda svar för uppgift 9.3 i vårens prov i kemi har korrigerats. De på webbplatsen tidigare publicerade beskrivningarna av goda svar hade en felaktig mening som avvikte från de beskrivningar av goda svar som censorerna använde vid bedömningen.

Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Korrigeringen har ingen inverkan på bedömningen av uppgiften. Censorerna har bedömt uppgiften enligt de korrigerade och nu publicerade beskrivningarna av goda svar. De korrigerade beskrivningarna av goda svar har publicerats på nämndens webbplats på tisdagen 4.6. 

I det fall att examinanden till följd av korrigeringen vill lämna in en begäran om omprövning gällande uppgift 9.3 i provet i kemi, bör begäran göras senast 18.6.2024. Begäran om omprövning skickas undantagsvis in per e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Nämnden skickar instruktioner om hur betalningen ska göras genom att svara på e-postmeddelandet. Om begäran om omprövning innehåller sekretessbelagda uppgifter, kan du av nämnden begära instruktioner om hur man skickar ett skyddat e-postmeddelande.