Keväällä valmistuu lähes 25000 ylioppilasta – valtaosa suorittanut lukio-opintonsa maksuttomasti

Keväällä 2024 valmistuu noin 24800 uutta ylioppilasta, mikä on noin 300 vähemmän kuin keväällä 2023. Ylioppilaita valmistuu vielä lisää, kun kokelaat saavat puuttuvat opintonsa suoritettua. Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen.

Piirroskuvassa neljä ylioppilasta lakit päässään.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui 46300 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 137000. Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi eniten ilmoittautumisia oli englannin pitkän oppimäärän sekä matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän kokeisiin. 

Kaikki ylioppilastutkinnon hyväksytyt arvosanat kertovat siitä, että kokelas on omaksunut lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot. Kevään 2024 ylioppilaiden arvosanapistemäärältään paras tutkintotodistus on 70 pistettä, jonka sai yksi kokelas. Sama kokelas keräsi myös tänä keväänä valmistuneista ylioppilaista suurimman laudaturien määrän: kymmenen. Laudaturista saa 7 arvosanapistettä. 

Nykyisessä tutkintorakenteessa kokelas voi suorittaa samassa tutkintoaineessa useiden oppimäärien kokeita. Syksyllä 2023 käyttöön otetussa laskentatavassa arvosanapisteissä ja laudaturien määrässä otetaan huomioon jokaisesta tutkintoaineesta vain yksi oppimäärä. Kahdesta eri oppimäärästä saaduista arvosanoista huomioidaan parempi, paitsi englannin kokeessa, jossa laskennassa on mukana aina pitkän englannin suoritus.   

“Jokaisen arvosanan ja tutkinnon takana on paljon työtä. Nyt on aika nauttia ja olla ylpeä saavutuksestaan”, onnittelee pääsihteeri Tiina Tähkä. 

Tänä keväänä valmistuneista ylioppilaista suurin osa on aloittanut lukio-opintonsa syksyllä 2021 eli he ovat voineet suorittaa koko lukio-opintonsa maksuttomasti. Maksuttomuuteen sisältyy myös viisi ensimmäistä ylioppilaskoetta. 

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä tuoreille ylioppilaille!

Tutkinnon tulokset on toimitettu lukioille 14.5. 

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut kevään tutkinnon tulokset lukioille tiistaina 14.5.2024 klo 9.00 lautakunnan tutkintopalvelun kautta. Myös kevään pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla. 

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista. 

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -palvelussa keskiviikkona 15.5.2024 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen. 

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön. 

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat lautakunnan verkkosivuilla. 

Lautakunta luovuttaa ylioppilaiden nimet tiedotusvälineille 21.5. 

Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä, jotka vaikuttavat ylioppilaaksi valmistumiseen, lukion on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saa luovuttaa. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §). 

Lautakunta luovuttaa ylioppilaiden nimet tiedotusvälineille pyynnöstä tiistaina 21.5., pois lukien ne ylioppilaat, jotka ovat pyytäneet nimensä julkaisematta jättämistä 5.5. määräaikaan mennessä. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä, että nimilistoja käytetään toimitukselliseen tarkoitukseen ja että pyytäjä edustaa tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvaviestin välityksellä tiistaina 21.5. aamupäivän aikana. 

Kevään tutkinnon tilastotietoa julkaistaan 14.5. alkaen 

Kevään 2024 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa tiistaina 14.5. aamupäivällä ja päivitettynä tiistaina 21.5. 

Kevään ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan tiistaina 21.5. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen ovat verkkosivujen Tilastot-osiossa. 

Liitteet ja lisätietoa 

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. 

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi. 

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi. 

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi. 

Haluatko tiedotteet suoraan sähköpostiisi? Ilmoittaudu mediarekisteriin (rekisteriseloste): mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi.