Kevään ylioppilastutkinto alkaa 14.3. – ylioppilaat saavat todistuksensa ensimmäistä kertaa myös digitaalisena

Kevään 2023 ylioppilastutkinto järjestetään 14.–31.3.2023. Tutkintoon on ilmoittautunut 45 600 kokelasta, mikä on noin 700 vähemmän kuin keväällä 2022. Ilmoittautumisia eri aineissa ja oppimäärissä on noin 137 500 eli noin 2 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Luvuissa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Tiedote, Helsinki, 8.3.2023.

Kokeiden uusintoihin ilmoittautumisten määrä on laskenut edelleen hieman viime keväästä. Hyväksytyn kokeen uusintaan on noin 22 800 ilmoittautumisista ja hylätyn kokeen uusintaan noin 4 000.

“Uusintojen määrä on ollut pienessä laskussa syksyn 2021 tutkinnosta alkaen. Lasku koskee sekä hyväksyttyjen että hylättyjen kokeiden uusintoja. Hyväksytty koe uusitaan yleensä vain kerran. Useammin kuin kolme kertaa saman hyväksytyn kokeen uusivat ovat hyvin harvinaisia”, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä sanoo.

Tutustu ilmoittautumistietoihin

Vuosi sitten voimaan tullut tutkintorakenteen uudistus lisäsi tutkintoon vaadittavien kokeiden vähimmäismäärän viiteen aiemmasta neljästä kokeesta. Kevään 2023 tutkintokerta on ensimmäinen kerta, jolloin pääosa ylioppilaista valmistuu uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Jo ennen rakenneuudistusta vuosina 2020 ja 2021 on ylioppilastutkinnossa suoritettu keskimäärin 5,5, koetta, mikä on noin 0,2 koetta enemmän kuin vuonna 2013 (ks. kuvaaja 2).

Kevään 2023 ylioppilaat saavat myös digitaalisen ylioppilastutkintotodistuksen

Kevään 2023 uudet ylioppilaat saavat paperisen ylioppilastutkintotodistuksen lisäksi digitaalisen todistuksen. Myös todistuksen ulkoasu uudistuu. Uuden visuaalisen ilmeen ohella näkyvin muutos on ajankohta, joka kertoo, millä tutkintokerralla kokeet on suoritettu.

Digitaalinen todistus helpottaa ylioppilaiden hakuprosessia erityisesti ulkomaisiin oppilaitoksiin, joihin todistus lähetetään yleensä digitaalisena. Suomalaisten korkeakoulujen opiskelijavalintojen käytössä ylioppilastutkinnon tiedot ovat olleet digitaalisessa muodossa jo pitkään. Todistuksen saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Paperinen ylioppilastutkintotodistus lähetetään jatkossakin kaikille uusille ylioppilaille heidän omaan lukioonsa.

“Paperinen todistus on arvokas perinne, jota haluamme jatkaa. Moni haluaa esitellä sitä ylioppilasjuhlissa sukulaisille ja ystäville”, Tiina Tähkä sanoo.

Lue lisää digitaalisesta todistuksesta

Liitteet ja lisätiedot

Kevään koepäivät

Kevään 2023 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneiden määrät kokeittain (pdf)

Digitaalinen ylioppilastutkintotodistus

Tutkinnon rakenne (kevään 2022 tutkintouudistus)

Toimintaohjeita kokelaalle, joka ei pääse osallistumaan ylioppilastutkinnon kokeeseen äkillisen sairastumisen tai muun syyn takia