Vårens studentexamen inleds den 14 mars – de nya studenterna får sitt betyg för första gången också i digital form

Studentexamen våren 2023 anordnas den 14–31 mars 2023. 45 600 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 700 färre än på våren 2022. Det har gjorts cirka 137 500 anmälningar i olika ämnen och lärökurser, vilket är cirka 2 500 färre än ett år sedan. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller kompletterar sin examen.

Pressmeddelande, Helsingfors, 8.3.2023.

45 600 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 700 färre än på våren 2022. Det har gjorts cirka 137 500 anmälningar i olika ämnen och lärökurser, vilket är cirka 2 500 färre än ett år sedan. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller kompletterar sin examen.

Antalet anmälningar till omtagning av prov förtsätter att minska lite jämfört med förra våren.  Cirka 22 800 examinander har anmält sig för att ta om godkända prov och cirka 4 000 för att ta om underkända prov.

“Antalet omtagningar har minskat något sedan hösten 2021. Minskningen gäller omtagningar av både godkända och underkända prov. Ett godkänt prov tas om vanligtvis endast en gång. Omtagning av samma godkända prov mer än tre gånger är mycket sällsynt", säger Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä.

Se tabellerna med anmälningsstatistik

Reformen av examensstrukturen som trädde i kraft för ett år sedan ökade det minsta antal prov som krävs för examen till fem från de tidigare fyra. Examenstillfället våren 2023 är första gången som majoriteten av studenterna tar examen enligt den nya examensstrukturen. Redan före examensreformen år 2020 och 2021 har i snitt avlagts 5,5 prov i studentexamen, vilket är cirka 0,2 prov fler än 2013 (se figur 2).

De nya studenterna våren 2023 får sitt studentexamensbetyg också i digital form

De nya studenterna våren 2023 får sitt studentexamensbetyg förutom på papper också i digital form. Samtidigt förändras utseendet på betygen. Den mest synliga förändringen i betygens utformning är förutom det nya visuella uttrycket att tidpunkten då provet har avlagts nu anges på betyget.  

Det digitala betyget gör det lättare för examinanderna att söka till speciellt utländska läroinrättningar, eftersom betygen oftast sänds i digital form till dessa. Betygsuppgifterna för studentexamen har varit tillgängliga i digital form för högskoleantagningen i Finland redan länge. Betyget ges på svenska, finska och engelska. 

Studentbetyg på papper delas också i fortsättningen ut till alla nya studenter genom deras egna gymnasier.  

”Betygen på papper är en värdefull tradition som vi vill fortsätta. Många vill visa upp betyget för släkt och vänner på studentfesten”, säger Tiina Tähkä.

Läs mer om det digitala betyget

Bilagor och tillläggsinformation

Vårens provdagar

Antalet provspecifika anmälningar inför studentexamen på våren 2023 (pdf)

Det digitala studentexamensbetyget

Examen stuktur (examensreformen våren 2022)

Instruktioner till examinander som inte kan delta i ett studentexamensprov på grund av sjukdomsfall eller av något annat skäl