Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevat määräykset ja ohjeet on päivitetty

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa koskevat määräykset on päivitetty. Uudet määräykset koskevat ensimmäisen kerran syksyn 2024 tutkinnon toimeenpanoa.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Muutosten tavoite on  

  • kuvata ja sujuvoittaa ylioppilaaksi valmistuneiden ja muiden kuin lukion opiskelijoiden hakemusmenettelyä 

  • kuvata ja yhtenäistää useiden kokelaiden ja lukioiden hakema säädettävän työskentelyasennon erityisjärjestely 

  • vakiinnuttaa joitakin korona-aikana sovellettuja joustavia käytäntöjä sekä  

  • tehdä muita päivityksiä ja täsmennyksiä palautteiden ja kysymysten pohjalta. 

Katso koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevat määräykset ja ohjeet (6.2.2024)

Infotilaisuus 12. helmikuuta klo 15

Lautakunta järjestää määräysten muutoksista infotilaisuuden suomeksi ja ruotsiksi lukioiden henkilökunnalle maanantaina 12.2. klo 15–16. Infotilaisuus tallennetaan, ja se tulee katsottavaksi lautakunnan Youtube-kanavalla youtube.com/@ytlsen. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Infotilaisuuden osallistumislinkki on lähetetty lukioihin sähköpostitse.

Tärkeimmät muutokset 

Lukuun 2 lisätty teksti: Kokelaalla on mahdollisuus ilman erityisjärjestelypäätöstä tavanomaiseen kirjasinkoon suurentamiseen näytöllä. Valvoja voi määrätä kokelaan pienentämään vastausikkunoiden kirjasinkokoa, mallikuvia tai muita merkintöjä, mikäli kokelaan tuottamat vastaukset näkyvät muille kokelaille. 

Lisätty luku 3.1 (vanha luku 3.1. on nyt 3.2): Ylioppilaaksi valmistuneiden ja muiden kuin lukion opiskelijoiden hakemukset. 

Lukuun 4.4 lisätty teksti: Hakemuksesta pitää ilmetä, miksi tavanomainen suurentaminen ei riitä kokelaalle.   

Luku 4.5 jaettu kahteen alalukuun 4.5.1 Näkövammaisen apuvälineet ja tavanomainen koe ja 4.5.2 Näkövammaisen apuvälineet ja erityisjärjestelykoe. Tekstejä hieman muokattu. 

Lukuun 4.6 lisätty teksti: Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi poistamalla kuullun ymmärtämisen tehtävät, jolloin pisteet lasketaan kaavan avulla: tavanomaisen kokeen enimmäispistemäärä x (kokelaan muista kokeen osista saama pistemäärä / kokeen muiden osien enimmäispistemäärä). 

Lisätty luku 4.8 Säädettävä työskentelyasento. 

Lukuun 5.1 lisätty teksti: Lausunnon tilalla voidaan käyttää myös OmaKannasta saatavia tietoja. Myös esimerkiksi rehtorin ja erityisopettajan lausunnoilla on mahdollista täydentää tietoja kokelaan tilanteesta. Lausunnoista tulee ilmetä koesuoritusta heikentävä syy ja syyn vaikutukset kokeiden suorittamiseen. 

Lukuun 5.1.2 lisätty teksti: Jos näkövammainen kokelas ei pysty käyttämään koejärjestelmän ohjelmia selviytyäkseen tavanomaisen kokeen suorittamisesta, hän voi hakea näkövammaisen erityisjärjestelyitä ja listata tarvitsemansa apuohjelmat (...) hän voi hakea näkövammaisen erityisjärjestelyiden lisäksi erityisjärjestelykoetta. 

Lukuun 5.2 lisätty teksti: Lausunnon laatijan tekemä vaikutusarvio perustuu kokonaisarviointiin testituloksista, opettajien lausunnoista ja muista havainnoista.  

Lukuun 5.3 lisätty teksti: Myös rehtorin ja erityisopettajan lausunnoilla on mahdollista täydentää edellä mainittuja lausuntoja. 

Lukua 5.4 muokattu: Lisätty toinen kappale ja tekstiä kolmanteen ja neljänteen kappaleeseen sekä taulukkoon. 

Luvun 8 loppuun lisätty yksi kappale ja toiseksi viimeistä kappaletta muokattu.