Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon koejärjestelmän jatkokehittämisestä

Ylioppilastutkintolautakunta on tehnyt selvityksen ylioppilaskokeissa ja niiden harjoittelussa käytettävän Abitti-koejärjestelmän jatkokehittämisestä. Koejärjestelmää on kehitettävä monesta eri syystä. Tärkeimmät niistä ovat digitaalisten kokeiden turvaaminen tulevina vuosina ja koejärjestelyjen helpottaminen erityisesti lukioissa. Ylioppilaskokeiden luonne säilyisi nykyisenkaltaisena.

Selvityksen perusteella paras tapa on siirtyä USB-muistilta ladattavasta järjestelmästä Abitti-sovellukseen. Tätä tukee kokeissa käytettävien oheisohjelmien muuttuminen selainkäyttöisiksi.

Kokelaiden ja lukioiden näkökulmasta on keskeistä turvata riittävä siirtymäaika vanhasta järjestelmästä uuteen. Tavoitteena on, että uusi koejärjestelmä on lukioiden harjoituskäytössä vuonna 2025. Ylioppilaskokeissa se otettaisiin käyttöön siirtymäajan jälkeen.

Ylioppilastutkintolautakunta pyytää lausuntoja koejärjestelmän jatkokehitystä koskevista suunnitelmista. Lausunnot pyydetään jättämään oikeusministeriön Lausuntopalveluun viimeistään 16.2.2023.

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Matti Lattu, puh. 0295 338 210 tai matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi.