Lukion on ladattava koepaketit uudestaan

Lukion on ladattava koepaketit uudestaan. Lautakunta on päivittänyt tutkintopalveluun uudet koepaketit tämän tutkintokerran jäljellä oleviin ylioppilaskokeisiin. Aiemmin ladattuja paketteja ei voi käyttää. Uusissa paketeissa on korjattu käyttöliittymän harvinainen, mutta vakava ongelma.

Koepaketit ladataan tutkintopalvelusta 

Rehtori lataa uudet koepaketit tutkintopalvelusta (koe.ylioppilastutkinto.fi). Lataaminen edellyttää rehtorin käyttöoikeuksia. Lukiolle etukäteen toimitettuja purkukoodeja ja avainlukulistoja voi käyttää normaalisti. Uudet koepaketit ovat ladattavissa heti. 

Uudestaan on ladattava seuraavat kokeet: 

  • ti 19.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
  • to 21.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,  
    maantiede, terveystieto 
  • pe 22.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe  
    suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe 

Ennen ma 18.9. klo 13 ladattuja koepaketteja ei voi käyttää kokeissa, eivätkä ne avaudu koepäivän aamuna toimitettavalla purkukoodin lisäosalla. Mikäli kokeen aloitus viivästyy koepakettien lataamisen takia, mahdollinen viivästyminen hyvitetään kokelaille täysimääräisesti. Mikäli rehtori ei pääse lataamaan koepaketteja tai niiden lataamisessa on ongelmia, Abitti-tuki auttaa: puh. 0295 338 280. 

Uusi koepaketti korjaa harvinaisen, mutta vakavan ongelman 

Syksyn 2023 kokeissa on ilmennyt virhetilanteita, joissa ilmoitus vastauksen tallentumisen ongelmista on jäänyt piiloon, eikä kokelas ole nähnyt sitä. Tilanne on ilmennyt silloin, kun kokelas on käyttänyt suurennetun ruudun näkymää ja samanaikaisesti kokelaalla on ollut jokin vikatilanne. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkoyhteyden katkeaminen tai vastausten päivittäminen useammalla avoimena olevalla välilehdellä. 

Lukioissa havaitut ongelmat on hoidettu lukion, Abitti-tuen ja lautakunnan päivystyksen yhteistyönä. Kokelaat ovat saaneet koetilanteessa ajallisen hyvityksen. Tarvittaessa tilannetta selvitetään lukion tekemän häiriöilmoituksen perusteella kokeen jälkeen. 

Koepäivien ongelmatilanteet ratkaistaan yhteistyössä lukion kanssa 

Lautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ja ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. Lautakunta pahoittelee lukioille aiheutuvaa vaivaa ja virhettä kokeen käyttöliittymässä.  

Tämä tiedote on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla ja lähetetty lukion yhteyssähköpostiin sekä niihin sähköpostiosoitteisiin, jotka lukio on ilmoittanut yhteystiedoiksi syksyn 2023 tutkintoon liittyvissä kiireellisissä asioissa. Tieto on lähetetty lukioille myös tekstiviestinä.