Matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän kokeet

Kevään 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään matematiikan kokeilla. Lyhyen oppimäärän kokeeseen oli ilmoittautunut yhteensä 13 545 kokelasta ja pitkän oppimäärän kokeeseen 14 657. Ilmoittautumismäärät ovat viime kevään tasolla.

Yhä useampi kokelas suorittaa joko lyhyen tai pitkän matematiikan kokeen. Viime vuonna valmistuneista ylioppilaista vain noin 10 %:lla ei ole tutkinnossaan matematiikan koetta, kun vielä vuonna 2017 noin 20 % ylioppilaista ei ollut suorittanut kumpaakaan matematiikan koetta. Pitkää ja lyhyttä matematiikkaa suoritetaan lähes yhtä paljon.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.