Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Studentexamen våren 2023 fortsatte idag med proven i matematik. Sammanlagt 13 545 examinander har anmält sig till provet i kort lärokurs och 14 657 examinander till provet i lång lärokurs. Antalet anmälningar är på samma nivå som förra våren.

Allt flera examinander utför provet i matematik. Av de som fick sin examen klar förra året hade bara 10 % inte ett prov i matematik i sin examen. Ännu år 2017 hade 20 % av examinanderna inte utfört någotdera av proven i matematik. Lång och kort matematik utförs ungefär lika mycket.

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.