Reaaliaineiden koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Kevään 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään reaaliaineiden kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 24 760 kokelasta. Eniten ilmoittautumisia oli fysiikan kokeeseen: 8 515.

Yleisimmät reaaliaineiden kokeet tutkinnossa ovat viimeisen kahden vuoden ajan olleet biologia, psykologia ja fysiikka. Niistä erityisesti biologian suorittaminen on lisääntynyt. Terveystiedon suorittaminen kasvoi voimakkaasti 2010-luvun alussa, mutta suoritusmäärät ovat palanneet vuoden 2008 tasolle.

Päivän kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Yhdessä lukiossa kokeen aloitus viivästyi noin 30 minuuttia koetilan palvelimen ongelmien takia ja toisessa lukiossa koe keskeytyi reiluksi tunniksi sähkökatkon takia. Kokelaille hyvitettiin viivästyksiin kulunut aika täysimääräisesti. 

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakunnan tekniseen tukeen ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.

*Ortodoksisen uskonnon koe on mukana alle 0,1 prosentissa tutkinnoista.