Reaaliaineiden koepäivä: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Kevään 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään reaaliaineiden kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 19 818 kokelasta. Eniten ilmoittautumisia oli kemian (5 164) ja yhteiskuntaopin (5 119) kokeisiin.

Kokeiden ilmoittautumismäärät ovat vaihdelleet kymmenen vuoden aikana. Tänään suoritettavista kokeista terveystieto, yhteiskuntaoppi ja kemia ovat kuitenkin säilyneet ilmoittautumismääriltään suurimpina.

Päivän kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli pieniä viivästyksiä koetilan palvelimien tai sähkönsaannin ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakunnan tekniseen tukeen ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.