Tänä keväänä valmistuu enemmän ylioppilaita kuin vuosi sitten

Keväällä 2023 valmistuu noin 25 100 uutta ylioppilasta, mikä on noin 400 enemmän kuin keväällä 2022. Ylioppilaita valmistuu vielä lisää, kun kokelaat saavat puuttuvat opintonsa suoritettua. Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen.

Piirroskuva kahdesta ylioppilaasta ylioppilaslakkeineen ja ruusuineen.

Mediatiedote, Helsinki 16.5.2023.

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui 45 600 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 137 000. Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi eniten ilmoittautumisia oli englannin pitkän oppimäärän sekä matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän kokeisiin.

Kaikki ylioppilastutkinnon hyväksytyt arvosanat kertovat siitä, että kokelas on omaksunut lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot. Kevään 2023 ylioppilaiden arvosanapistemäärältään paras tutkintotodistus on 78 pistettä, jonka sai yksi kokelas. Suurin laudaturien määrä tänä keväänä valmistuneilla on kahdeksan, jonka sai neljä kokelasta. Laudaturista saa 7 arvosanapistettä.

“Ylioppilailla on takanaan vaativat opinnot. Nyt on aika nauttia saavutuksesta ja olla ylpeä ihan jokaisesta arvosanasta”, onnittelee pääsihteeri Tiina Tähkä.

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä tuoreille ylioppilaille!

Uudet ylioppilaat saavat digitaalisen todistuksen paperisen lisäksi

Kevään 2023 uudet ylioppilaat saavat ylioppilastutkintotodistuksensa myös digitaalisena. Digitaalinen todistus helpottaa ylioppilaiden hakuprosessia erityisesti ulkomaisiin oppilaitoksiin, joihin todistus lähetetään yleensä digitaalisena. Todistuksen saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Todistusta ei tarvitse säilyttää itse, vaan sen voi hakea Oma Opintopolku -palvelusta aina tarvittaessa. Digitaalisen todistuksen tiedot päivittyvät, kun tutkintoa täydennetään tai kokeita uusitaan.

Paperinen ylioppilastutkintotodistus säilyy digitaalisen todistuksen rinnalla. Paperinen todistus lähetetään jatkossakin kaikille uusille ylioppilaille siihen lukioon, jossa he ovat viimeksi suorittaneet ylioppilastutkinnon kokeita.

Lue lisää digitaalisesta ylioppilastodistuksesta

Tutkinnon tulokset on toimitettu lukioille 16.5.

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut kevään tutkinnon tulokset lukioille tiistaina 16.5.2023 klo 9.00 lautakunnan tutkintopalvelun kautta. Myös kevään pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -palvelussa keskiviikkona 17.5.2023 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen.

Lisätietoa tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla.

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat lautakunnan verkkosivuilla.

Lautakunta luovuttaa ylioppilaiden nimet tiedotusvälineille 23.5.

Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä, jotka vaikuttavat ylioppilaaksi valmistumiseen, lukion on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saa luovuttaa. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §).

Lautakunta luovuttaa ylioppilaiden nimet tiedotusvälineille pyynnöstä tiistaina 23.5., pois lukien ne ylioppilaat, jotka ovat pyytäneet nimensä julkaisematta jättämistä 5.5. määräaikaan mennessä. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä, että nimilistoja käytetään toimitukselliseen tarkoitukseen ja että pyytäjä edustaa tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvaviestin välityksellä tiistaina 23.5. aamupäivän aikana.

Kevään tutkinnon tilastotietoa julkaistaan 16.5. alkaen

Kevään 2023 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa tiistaina 16.5. aamupäivällä ja päivitettynä tiistaina 23.5.

Kevään ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan tiistaina 23.5. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen ovat verkkosivujen Tilastot-osiossa.

Liitteet ja lisätietoa

Kevään 2023 pisterajat
Tulokset ja koesuoritukset
Oikaisuvaatimus
Ylioppilastutkinnon tilastot
Tiedot vertailulukujen laskemista varten

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi.

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi.

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi.

Haluatko tiedotteet suoraan sähköpostiisi? Ilmoittaudu mediarekisteriin (rekisteriseloste): mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi.