Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Kevään 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään toisen kotimaisen kielen kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 6 925 kokelasta. Näistä 5 196 kokelasta oli ilmoittautunut ruotsin keskipitkän oppimäärän kokeeseen, mikä on 675 vähemmän kuin keväällä 2022.

Toisen kotimaisen kielen suorittamisessa on laskeva trendi. Vuonna 2008 ruotsin keskipitkän tai pitkän oppimäärän koe oli mukana noin 21 300 tutkinnossa, kun viime vuonna valmistuneista ylioppilaista sen suoritti noin 10 600. Vastaavasti ruotsinkielisissä lukioissa suomen keskipitkän tai pitkän kokeen osalta luvut olivat vuonna 2008 noin 2 000 ja vuonna 2022 noin 1 800. Osa laskusta selittyy tutkintojen määrän laskulla.

Kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut vain vähän yhteydenottoja. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.