Provdagen för det andra inhemska språket

Studentexamen våren 2023 fortsatte idag med proven i det andra inhemska språket. Sammanlagt 6 925 examinander har anmält sig till proven.

Största delen av anmälningar (5 196 examinander) var till provet i svenska, medellång lärokurs, vilket är 675 färre än förra året. 530 examinander har anmält sig till provet i finska, lång lärokurs, medan 410 examinander har anmält sig till provet i finska, medellång lärokurs.

En sjunkande trend kan ses i utförande av provet i det andra inhemska språket. År 2008 ingick medellång eller lång svenska i cirka 21 300 examina men av dem som blev studenter förra året hade cirka 10 600 utfört någotdera provet. Motsvarande siffror för svenskspråkiga gymnasier visar att proven i finska, medellång och lång lärokurs, ingick i ungefär 2 000 examina år 2008 och i 1 800 examina år 2022. Nedgången i antalet examina förklarar en del av trenden.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämndens tekniska stöd ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.