Uusia ominaisuuksia koejärjestelmän koenäkymään

Kokelaan koenäkymään on tullut kaksi uutta ominaisuutta helpottamaan kokeen suorittamista. Ominaisuudet ovat mukana syksyn 2023 ylioppilaskokeessa. 

Sisällysluettelo helpottaa kokeessa liikkumista. Sisällysluettelossa näytetään myös, mihin tehtäviin kokelas on vastannut ja varoitetaan, jos jonkin vastauksen pituus ylittää tehtävälle mahdollisesti asetetun enimmäispituuden.  

Kokelaalla on nyt myös halutessaan mahdollisuus avata vastauslaatikko koko ruudun tilaan klikkaamalla vastauslaatikon ylänurkassa olevaa ikonia.

Lisätietoja uusista ominaisuuksista uutisessa abitti.fi-sivustolla: https://www.abitti.fi/blogi/2023/08/uusia-ominaisuuksia-koenakymaan/