Nya egenskaper i provsystemets provvy

En uppdatering har fört med sig två nya egenskaper i provvyn. De nya egenskaperna underlättar avläggandet av proven. Egenskaperna finns i hösten 2023 studentexamensprov. 

Innehållsförteckningen gör det lättare att röra sig i provet. I innehållsförteckningen visas också vilka uppgifter examinanden redan har besvarat och varnas ifall något av svaren överstiger den maximala längd som eventuellt angetts för uppgiften ifråga. 

Examinanden kan nu också om hen så önskar öppna svarsrutan i helskärmsläge genom att klicka på den ikon som finns i övre hörnet av svarsrutan.  

Mer information om de nya egenskaperna finns i nyheten på webbplatsen abitti.fi: https://www.abitti.fi/blogi/2023/08/nya-egenskaper-i-provvyn/